Programy instalacyjne

W czasie wieloletniej działalności w Pracowni opracowano wiele programów ułatwiających i przyspieszających proces projektowania.

Oferujemy programy do obliczeń strat i zysków ciepła, wentylacji i klimatyzacji, wody użytkowej, ogrzewania.

Powietrze
Woda
Ogrzewanie

Cennik oprogramowania

CENNIK

Pobierz wersje niekomercyjne

Program Ogrzewanie
Program Powietrze
Program Woda

Powietrza dla Androida:
BILAN HVAC

BILAN HVAC Tablet Edition

Oceń nas

Oceń Nas
i zapisz się na newsletter.

Kontakt serwisowy

W celu kontaktu w sprawie zainstalowanego programu,
przeniesienia licencji etc.
proszę pobrać i uruchomić Program:

Komunikacja BILAN

Pomoc do programów - FAQ

FAQ dla Powietrza
FAQ dla Wody i Ogrzewania

Zadania szkoleniowe

Szkolenie Powietrze i Woda

POWIETRZE
Pełny opis Programu

Nazwa Wersja Opis
POWIETRZE Simple
Do użytku prywatnego

pobierz
3.22.6 Możliwości Programu:
  Dla zadanego strumienia i wymiarów kanału obliczenie:
 • współczynnika Lambda,
 • liczby Reynoldsa,
 • pola powierzchni,
 • oporów liniowych,
 • podręczny kalkulator.
 • Dobór szerokości kanału do zadanej prędkości.
Wersja TYLKO do użytku prywatnego.
Rejestracja dla użytku komercyjnego - wersja LIGHT - tylko 15zł.
Dodatkowe korzyści z wersji Light:
 • pomoc w określeniu chropowatości i ilości powietrza.
 • automatyczny dobór szerokości kanału do zadanej prędkości.
 • obliczenia hałasu generowanego w kanale.
 • możliwość ustawienia okna programu zawsze na wierzchu.
Program do pracy wymaga aktywnego łącza internetowego.
POWIETRZE
wersja
komercyjna
8.01.03 Jest to praktycznie zupełnie inny Program niż wersja darmowa.
Poza obliczeniami prostymi - jak dobór kanału wg odpowiednich kryterów,
Program umożliwia także:
 • zapis danych - do 5 pomieszczeń / działek.
 • pełne wydruki z obliczeń - do przekopiowania do opisu.
 • Przy wymiarowaniu kanałów:
 • automatyczny dobór szerokości lub średnicy kanału dla zadanej prędkości,
 • ograniczenie przy doborze kanałów prędkości do wartości zadanej,
 • ciągłe wyliczanie wymaganej wielkości kanału dla zadanej prędkości,
 • obliczenie oporów miejscowych dla podstawowych kształtek wentylacyjnych,
 • zliczanie sumy oporów miejscowych i liniowych,
 • obliczanie oporu maksymalnego dla instalacji,
 • obliczanie poziomu hałasu w działce oraz masymalnego hałasu w instalacji,
 • zapis wielkości kanałów i oporów.
 • obliczenia schłodzenia na izolacji.
 • obliczenia hałasu generowanego w kanale.
 • Przy wstępnym doborze central:
 • obliczenia przemian wilgotnościowych I-X,
 • obliczenia mocy nagrzewnicy,
 • obliczenia mocy chłodnicy - jawnej i ukrytej,
 • wyliczenie minimalnego strumienia powietrza dla dostarczenia zadanej ilości chłodu (jawnego) !!!!
 • wyliczenia mocy chłodnicy i nagrzewnicy potrzebnej do osuszania wraz z wyliczeniem temperatury powietrza na chłodnicą.
 • Przy obliczeniach chłodu:
 • obliczenie zysków ciepła przez przegrody przezroczyste i nieprzezroczyste,
 • wyliczenie godziny maksymalnych zysków,
 • obliczenia dla pojedynczych pomieszczeń i całego budynku,
 • obliczenia dla godzin pracy i poza nimi,
 • ujęcie współczynników jednoczesności przebywania ludzi:
 • - z podziałem na rózne typy pomieszczeń,
 • - niezależnie dla pomieszczenia i budynku,
 • zsumowanie zysków ciepła i dobór chłodnicy - w funkcji temperatury zewnętrznej lub pomieszczenia,
 • zapis wszystkich danych mocy.
 • Szacunkowe określenie zapotrzebowania na ciepło zimą.

  Program w tej wersji od razu uruchamia się w wersji gotowej do pracy, bez okien startowych. Nie wymaga też internetu.

  Program występuje w 4 wersjach i 1 dodatku.

  Wersja STANDARD:
 • jej możliwości opisano powyżej.
 • Wersja do codziennej pracy przy szybkim wymiarowaniu pojedynczych odcinków lub central.

  Wersja STANDARD PLUS:
 • zwiększenie ilości możliwych do zapisu w jednym zbiorze liczby pomieszczeń i działek z 5 do 3000.
 • działki muszą być wprowadzane kolejno.
 • oszacowanie strat ciepła dla pomieszczeń i budynku.
 • Wersja do obliczeń hydrauliki instalacji, z okazjonalnym liczeniem zysków ciepła.

  Wersja PRO:
 • obliczenia zysków ciepła z uwzględnieniem akumulacji przegród,
 • okno umożliwiające kalkulację masy przegrody - z tabelą materiałów budowlanych,
 • większa ilość typów szyb izolacyjnych,
 • możliwość zdefiniowania innych parametrów dla świetlików,
 • określenie sumy szacunkowych strat ciepła dla pomieszczeń,
 • możliwość stałej aktualizacji zysków przez przegrody - w oknie zysków całkowitych,
 • obliczenia izolacji metodą iteracyjną,
 • automatyczne wyliczanie części oporów, jak trójniki i redukcje,
 • obliczenia hałasu generowanego w przewodach,
 • działki mogą być wprowadzone w dowolnej kolejności,
 • dane mogą być eksportowane do formatu CSV.

 • Od wersji PRO5:
 • obliczenia zysków ciepła od pomieszczeń wewnętrznych,
 • zachowanie warstw i ich grubości dla każdej przegrody,
 • możliwość wprowadzenia pomieszczeń niechłodzonych,
 • opcja wprowadzania jedynie powietrza dodatkowego dla działki,
 • możliwość ustawienia dowolnego okna zawsze na wierzchu,
 • możliwość wykonywania kopii zapasowych do 6 poziomu,
 • możliwość wyboru w tabeli nowej działki pojedynczym kliknięciem,
 • do 15 poziomów opcji UNDO.

 • Od wersji PRO6:
 • do 100 poziomów opcji UNDO,
 • eksport tabel do pików RTF,
 • obliczenia wymiarów kanału ograniczone hałasem generowanym w kanale,
 • tłumik może być w dowolnym miejscu instalacji,
 • dodawanie nowych danych klimatycznych,
 • dobór klimakonwektora,
 • eksport tabel do formatu RTF,
 • druk tabel - przewidziano dwa style wydruku,
 • dodatkowe klawisze zapisz/otwórz/dodaj w Oknie głównym,
 • odtworzenie przy starcie stanu okien aktywnych w momencie zamknięcia Programu,
 • ograniczenie oporu liniowego przy obliczeniach wymiaru kanału,
 • ograniczenie doborów średnic do wielkości handlowych,
 • podanie współczynnika kontaktu chłodnicy.

 • Od wersji PRO7:
 • powiązanie pomieszczeń między którymi występują zyski/straty ciepła,
 • sortowanie pomieszczeń wg nazwy,
 • przy obliczeniach zysków w tabeli pomieszczeń obok nazwy jest wyświetlany też numer pomieszczenia,
 • okno startowe wyboru typu obliczeń,
 • okno przeliczeń dB na dBA,
 • pełne wydruki tekstowe hydrauliki instalacji,
 • wydruki tekstowe zysków ciepła zawierają dane godzinowe,
 • samoczynna aktualizacja,
 • możliwość zdefiniowania do 4 własnych okien i przegród, i ich automatyczne przeliczanie.

 • Od wersji PRO8:
 • wyświetlanie przed nazwą pomieszczenia jego numeru,
 • możliwość obrotu całego budynku względem stron świata,
 • obliczenia schłodzenia na całym ciągu przewodów,

 • Wersja PRO Plus:
 • obliczenia redukcji hałasu na ciągu działek, wraz z określeniem wymaganego tłumika.

 • Dodatek GAZ:
 • Dodatek do programu Powietrze PRO.
 • obliczenia prostej instalacji gazowej - rozgałęźnej.
 • 3 katalogi rur, plus możliwość definiowania własnej średnicy.
 • obliczenia oporu kształtek metodą dokładną jak i uproszczoną.
 • obliczenia zapotrzebowania na gaz z ujęciem współczynników jednoczesności.
Historia zmian.                       Opis Programu.


WODA
Pełny opis Programu
Powrót do góry strony

Nazwa Wersja Opis
WODA Simple
Do użytku prywatnego

pobierz
3.22.08. Możliwości Programu:
 • obliczenia oporów liniowych instalacji wodociągowych,
 • dla sumy przepływów normatywnych określenie przepływu sekundowego dla różnych typów obiektów,
 • dobór wodomierza.

 • Dla 3 typoszeregów rur i 12 średnic w każdym określenie:
 • prędkości,
 • oporów liniowych.
Wersja TYLKO do użytku prywatnego.
Rejestracja dla użytku komercyjnego - wersja LIGHT - tylko 15zł.
Dodatkowe możliwości wersji Light:
   - zapamiętanie sposobu doboru średnicy i parametrów.
   - okno obliczeń dla dowolnej średnicy.
   - możliwość ustawienia okna programu zawsze na wierzchu.
   - przeliczenia współczynnika 'dzeta' na opór.

Program do pracy wymaga aktywnego łącza internetowego.
WODA wersja
komercyjna
5.01.04. W stosunku do wersji darmowej możliwości Programu poszerzono o:
 • zapis i odczyta danych,
 • pełne wydruki z obliczeń - do przekopiowania do opisu.
 • obliczenia dla wody zimnej, ciepłej i ogólnej,
 • dodano wzoru wg DIN dla szkól i szpitali,
 • podanie dla dobranego wodomierza jego przepływu normalnego,
 • przy doborze wodomierza uwzględnienie zamontowanych hydrantów,
 • okno z tablicą przyborów,
 • okno z tablicą kształtek,
 • typoszereg rur poszerzono z 4 do 10,
 • w każdym typoszeregu 12 średnic,
 • zliczanie sumy oporów wg zadanej ścieżki,
 • dobór średnic wg trzech różnych strategii,
 • obliczenia hydrauliczne dla całego zładu,
 • obliczenia mocy cieplnej do ogrzania wody,
 • dobór naczynia wzbiorczego c.w.u.,
 • dobór zaworu bezpieczeństwa c.w.u.,
 • obliczenia izolacji,
Program w tej wersji od razu uruchamia się w wersji gotowej do pracy, bez okien startowych. Nie wymaga też internetu.

Program występuje w 2 wersjach:

  Standard:
 • zapis do 35 działek w jednym zbiorze.

 • PRO:
 • zapis do 3000 działek w jednym zbiorze.
 • obliczenia izolacji metodą iteracyjną.

 • Od wersji PRO3:
 • filtrowanie działek wg typu wody.
 • możliwość globalnej zmiany typu instalacji.
 • możliwość wprowadzania jedynie przyborów bezpośrednio podłączonych do działki.
 • możliwość wprowadzania działek od przyłącza do odbiornika - lub odwrotnie.
 • możliwość ustawienia dowolnego okna zawsze na wierzchu,
 • możliwość wykonywania kopii zapasowych do 6 poziomu,
 • do 15 poziomów opcji UNDO,

 • Od wersji PRO4:
 • do 100 poziomów opcji UNDO,
 • eksport tabel do pików RTF,
 • drukowanie tabel - przewidziano dwa style wydruku.
 • dodatkowe klawisze zapisz/otwórz/dodaj w Oknie głównym.
 • odtworzenie przy starcie stanu okien aktywnych w momencie zamknięcia Programu.
 • możliwość definiowania czasu podpowiedzi.

 • Od wersji PRO5:
 • możliwość doboru zarówno naczyń wzbiorczych różnych producentów - obecnie Flamco jak i Reflex.
 • możliwość doboru zarówno wodomierzy różnych producentów - obecnie BMeters jak i Apator.
 • dobór wodomierzy zarówno wg PN-B-01706 jak i wg metody dr. Tuza.
Historia zmian.                       Opis Programu.


OGRZEWANIE
Pełny opis Programu
Powrót do góry strony

Nazwa Wersja Opis
OGRZEWANIE Simple
Do użytku prywatnego

pobierz
1.42.06. Możliwości Programu:
 • obliczenia przepływu w zależności od różnicy temperatur,
 • obliczenia oporów liniowych instalacji centralnego ogrzewania,
 • Dla 3 typoszeregów rur określenie:
 • prędkości,
 • oporów liniowych.
Wersja TYLKO do użytku prywatnego.
Rejestracja dla użytku komercyjnego - wersja LIGHT - tylko 15zł.
Dodatkowe możliwości wersji Light:
 • zapamiętanie sposobu doboru średnicy i parametrów.
 • zmiana jednostki mocy.
 • okno obliczeń dla dowolnej średnicy.
 • możliwość ustawienia okna programu zawsze na wierzchu.
Program do pracy wymaga aktywnego łącza internetowego.
OGRZEWANIE
wersja
komercyjna
3.50.02. Możliwości Programu:
 • obliczenia oporów liniowych instalacji ogrzewania,
 • dla zadanej mocy wyliczenie przepływu,
 • 10 typoszeregów rur po 12 średnic,
 • obliczenia dla wody i glikoli,
 • obliczenia schłodzenia dla różnych izolacji,
 • obliczenia kvs i wymaganego autorytetu zaworu regulacyjnego,
 • automatyczny dobór zaworu z typoszeregu,
 • trzy typoszeregi zaworów regulacyjnych,
 • wybór jednostki mocy cieplnej - W, kW, MW,
 • obliczenia mocy cieplnej do podgrzewu ciepłej wody,
 • zapis i odczyt danych,
 • zapis wyników obliczeń do pól tekstowych - eksport do dowolnego edytora,
 • dobór naczynia wzbiorczego c.o.,
 • dobór zaworu bezpieczeństwa c.o. - dla pary i wody,
 • obliczenia izolacji,
 • obliczenia powierzchni i pojemności rur.
Program w tej wersji od razu uruchamia się w wersji gotowej do pracy, bez okien startowych. Nie wymaga też internetu.

Program występuje w 2 wersjach:

  Standard:
 • zapis do 30 działek w jednym zbiorze.

 • PRO:
 • zapis do 3000 działek w jednym zbiorze,
 • obliczenia izolacji metodą iteracyjną.
 • możliwość zmiany procentowego udziału oporów miejscowych.
 • wprowadzanie oporu dodatkowego w Pascalach - a nie tylko jako dzeta.
 • obliczenia współczynnika U dla przegród.
 • możliwość ustawienia dowolnego okna zawsze na wierzchu,
 • możliwość wykonywania kopii zapasowych do 6 poziomu,
 • do 15 poziomów opcji UNDO,
 • eksport tabel do formatu RTF,
 • druk tabel - przewidziano dwa style wydruku.
 • odtworzenie przy starcie stanu okien aktywnych w momencie zamknięcia Programu.

 • od wersji PRO3:
 • obliczanie rocznego zużycia paliw, i jego kosztu.
 • obliczanie oporów miejscowych dla wszystkich rur.
 • możliwość doboru zarówno naczyń wzbiorczych różnych producentów - obecnie Flamco jak i Reflex.
 • dobór Stacji Uzdatniania Wody.
Historia zmian.                       Opis Programu.

Ograniczenia w Programach wprowadzono na etapie ich kompilacji. Żadne próby 'złamania" ich nic nie dadzą gdyż brakujących procedur w tych wersjach po prostu nie ma.

UMOWA Licencyjna oprogramowania - wersja Komercyjna
UMOWA Licencyjna oprogramowania - wersja Simple i Light

CENNIK