Programy instalacyjne

W czasie wieloletniej działalności w Pracowni opracowano wiele programów ułatwiających i przyspieszających proces projektowania.

Oferujemy programy do obliczeń strat i zysków ciepła, wentylacji i klimatyzacji, wody użytkowej, ogrzewania.

Powietrze
Woda
Ogrzewanie

Cennik oprogramowania

CENNIK

Oceń nas

Oceń Nas

Kontakt serwisowy

W celu kontaktu w sprawie zainstalowanego programu,
przeniesienia licencji etc.
proszę pobrać i uruchomić Program:

Komunikacja BILAN dla Windows

Komunikacja BILAN dla Androida

Pomoc do programów - FAQ

FAQ dla Powietrza
FAQ dla Wody i Ogrzewania

Zadania szkoleniowe

Szkolenie Powietrze i Woda

Bilan HVAC dla Androida / Windows

Nazwa Wersja Opis
Oprogramowanie Bilan HVAC

WINDOWS
Bilan HVAC for Windows 32bit

Bilan HVAC for Windows 64bit


ANDROID
Niekomercyjne
BILAN HVAC Simple

BILAN HVAC Simple for Tablet


KOMERCYJNE
BILAN HVAC

BILAN HVAC for Tablet

8.21.1. Aplikacja stworzona by wspomagać Inżyniera na placu budowy, jak i w biurze. Młodszy brat programów naszego autorstwa, łączący w sobie wszytskie najpotrzebniejsze opcje dla wentylacji, ogrzewania i wody bytowej.
Wersja SIMPLE -podobnie jak w Windows - przeznaczona jest jedynie dla użytku prywatnego - NIEKOMERCYJNEGO!!! Dostęna także wersja KOMERCYJNA - jako Standard i Pro.
Aplikacja występuje w dwóch wersjach sprzętowych - dla tabletów (ekrany od 7", układ poziomy), oraz dla telefonów (ekrany od około 3,5", układ pionowy).
Program dostępny jest także w wersji angielskiej/niemieckiej/francuskiej.

Podstawowe funkcje:
WENTYLACJA
Zakładka STRUMIENIE
Dla zadanego przepływu dobór wymiaru kanału w zależności od prędkości lub hałasu.
Określenie dla danego kanału:
- oporu przepływu powietrza,
- prędkości,
- hałasu generowanego,
- dobór wielkości kanału by nie przekroczyć warunku prędkości - tylko wersja Standard,
- dobór wielkości kanału by nie przekroczyć warunku hałasu - tylko wersja Standard,
Zakładka PRZEMIANY CENTRALI - tylko PRO
Pełne obliczenia przemian central wentylacyjnych, ujmujące:
- moc nagrzewnicy,
- moc chłodnicy jawną,
- moc chłodnicy utajoną,
- wykroplenie wilgoci,
- wymaganą moc nagrzewnicy wtórnej.
Zakładka IZOLACJA - tylko PRO
Określenie strat ciepła i spadku temperatury w kanale
Zakładka AKUSTYKA - tylko PRO
Przeliczenia akustyczne hałasu z dB na dB(A) oraz krzywe NR.
Zakładka INŻYNIER BUDOWY / SMART - tyko wersja Standard
Obliczenia hydrauliki przeprowadzane w sposób uproszczony, z podaniem minimalnej ilości danych, a przy tym wynik uzyskany w formie do szybkiego wykorzystania na budowie. W przyszłości będą się tu pojawiać także inne przeliczenia.

OGRZEWANIE
Zakładka HYDRAULIKA
Przeliczenia mocy na strumień cieczy, dla różnych mediów.
Dobory średnic rur na podstawie kryterium prędkości lub ciśnienia.
Zakładka Kvs
Dobory zawór regulacyjnym na podstawie autorytetu lub wymaganego oporu.
Zakładka IZOLACJA - tylko Pro
Obliczenia strat ciepła przez izolację.
Zakładka NACZYNIE WZBIORCZE - tylko Standard
Dobór naczynia wzbiorczego.
Zakładka STACJA UZDATNIANIA WODY - tylko Standard
Dobór pojemności jonowymienej SUW.
Zakładka POWIERZCHNIE - tylko Standard
Obliczenia powierzchni i pojemności rur.

WODA UŻYTKOWA
Zakładka HYDRAULIKA
Przeliczenia strumieni normatywnych na strumień cieczy.
Dobory średnic rur na podstawie kryterium prędkości lub ciśnienia.
Dobór wodomierza.
Zakładka PRZYBORY
Obliczenia strumienia nominalnego na podstawie ilości przyborów.
Zakładka HYDRANTY
Obliczenia strumienia na cele p.poż..
Zakładka IZOLACJA - tylko Pro
Obliczenia strat ciepła przez izolację.
Zakładka NACZYNIE WZBIORCZE - tylko Standard
Dobór naczynia wzbiorczego.
Zakładka CIEPŁO - tylko Standard
Obliczenia zasobnika c.w.u. i mocy podgrzewu.

KONWERSJA
Zakładka AKUSTYKA - tylko PRO
Przeliczenia akustyczne hałasu z dB na dB(A) oraz krzywe NR.
Zakładka PRZELICZENIA
Zmiany jednostek:
- energii,
- długości,
- masy,
- strumienia,
- ciśnienia,
- temperatury.
W wersji SIMPLE jedynie "1", z dokładnością do 2-go miejsca dziesiętnego.
Wersja Simple posiada ograniczenie czasu pracy do 5 minut w ramach sesji, i do 15 minut dziennie.

Dodatkowo wersja Standardowa oraz Light względem Simple charakteryzuje się:
- możliwością wykorzystania komercyjnego,
- brakiem konieczności połączenia z internetem,
- zapamiętywaniem ustawień użytkownika,
- automatyczną zmianą skali aplikacji po uruchomieniu na DOWOLNĄ,
- brakiem ograniczenia czasowego sesji.
WENTYLACJA
- dobór wielkości kanału by nie przekroczyć warunku prędkości,
- dobór wielkości kanału by nie przekroczyć warunku hałasu,
- zakładka Smart,
OGRZEWANIE
- Wybór dowolnej rury.
- Materiał rur - dodatkowo:
* PEHD SDR 17
* PERT-Alu-PERT
* PEX
* Systemy zaciskane (Stal/Inox/miedź)
* Stal duża
- Zmiana chropowatości.
- Czynniki dodatkowe - glikole,
- Dobór Stacji uzdatniania wody.
- Obliczenia powierzchni i pojemności rur.
WODA
- Wybór dowolnej rury.
- Materiał rur - dodatkowo:
* PEHD SDR 17
* PERT-Alu-PERT
* PEX
* Systemy zaciskane (Stal/Inox/miedź)
* Stal duża
- Zmiana chropowatości.
KONWERSJA
- przeliczenia jednostek dla dowolnych danych wejściowych,
- konwersją dowolnych liczb, z dokładnością do 6-go miejsca dziesiętnego.

Wersje PRO względem Standardowej charakteryzują się:
PRO WENTYLACJA
- Przemiany IX central.
- Obliczenia izolacji przewodów.
- Obliczenia i przeliczenia akustyczne.
PRO OGRZEWANIE
- Dowolny czynnik.
- Dowolna średnica.
- Czynniki dodatkowe - oleje termalne.
- Obliczenia izolacji rur.
- Różni producenci naczyń wzbiorczych.
PRO WODA
- Dowolna średnica.
- Obliczenia izolacji rur.
- Dobór wodomierza na podstawie metody dr.Tulzy.
- Podpowiedzi przy wielkościch hydrantów.
- Różni producenci naczyń wzbiorczych.
- Optymalizacja pojemności zasobników c.w.u.

Historia zmian.


POWIETRZE
Pełny opis Programu
Powrót do góry strony

Nazwa Wersja Opis
POWIETRZE
wersja
komercyjna
9.22.4 Jest to praktycznie zupełnie inny Program niż wersja darmowa.
Poza obliczeniami prostymi - jak dobór kanału wg odpowiednich kryterów,
Program umożliwia także:
 • zapis danych - do 5 pomieszczeń / działek.
 • pełne wydruki z obliczeń - do przekopiowania do opisu.
 • Przy wymiarowaniu kanałów:
 • automatyczny dobór szerokości lub średnicy kanału dla zadanej prędkości,
 • ograniczenie przy doborze kanałów prędkości do wartości zadanej,
 • ciągłe wyliczanie wymaganej wielkości kanału dla zadanej prędkości,
 • obliczenie oporów miejscowych dla podstawowych kształtek wentylacyjnych,
 • zliczanie sumy oporów miejscowych i liniowych,
 • obliczanie oporu maksymalnego dla instalacji,
 • obliczanie poziomu hałasu w działce oraz masymalnego hałasu w instalacji,
 • zapis wielkości kanałów i oporów.
 • obliczenia schłodzenia na izolacji.
 • obliczenia hałasu generowanego w kanale.
 • Przy wstępnym doborze central:
 • obliczenia przemian wilgotnościowych I-X,
 • obliczenia mocy nagrzewnicy,
 • obliczenia mocy chłodnicy - jawnej i ukrytej,
 • wyliczenie minimalnego strumienia powietrza dla dostarczenia zadanej ilości chłodu (jawnego) !!!!
 • wyliczenia mocy chłodnicy i nagrzewnicy potrzebnej do osuszania wraz z wyliczeniem temperatury powietrza na chłodnicą.
 • Przy obliczeniach chłodu:
 • obliczenie zysków ciepła przez przegrody przezroczyste i nieprzezroczyste,
 • wyliczenie godziny maksymalnych zysków,
 • obliczenia dla pojedynczych pomieszczeń i całego budynku,
 • obliczenia dla godzin pracy i poza nimi,
 • ujęcie współczynników jednoczesności przebywania ludzi:
 • - z podziałem na rózne typy pomieszczeń,
 • - niezależnie dla pomieszczenia i budynku,
 • zsumowanie zysków ciepła i dobór chłodnicy - w funkcji temperatury zewnętrznej lub pomieszczenia,
 • zapis wszystkich danych mocy.
 • Szacunkowe określenie zapotrzebowania na ciepło zimą.

  Program w tej wersji od razu uruchamia się w wersji gotowej do pracy, bez okien startowych. Nie wymaga też internetu.

  Program występuje w 4 wersjach i 1 dodatku.

  Wersja STANDARD:
 • jej możliwości opisano powyżej.
 • Wersja do codziennej pracy przy szybkim wymiarowaniu pojedynczych odcinków lub central.

  Wersja PLUS:
  Jak wersja STANDARD, oraz dodatkowo:
 • zwiększenie ilości możliwych do zapisu w jednym zbiorze liczby pomieszczeń i działek z 5 do 3000.
 • działki muszą być wprowadzane kolejno.
 • oszacowanie strat ciepła dla pomieszczeń i budynku.
 • Wersja do obliczeń hydrauliki instalacji, z okazjonalnym liczeniem zysków ciepła.

  Wersja PRO:
  Jak wersja PLUS, oraz dodatkowo:
 • obliczenia zysków ciepła z uwzględnieniem akumulacji przegród,
 • okno umożliwiające kalkulację masy przegrody - z tabelą materiałów budowlanych,
 • większa ilość typów szyb izolacyjnych,
 • możliwość zdefiniowania innych parametrów dla świetlików,
 • określenie sumy szacunkowych strat ciepła dla pomieszczeń,
 • możliwość stałej aktualizacji zysków przez przegrody - w oknie zysków całkowitych,
 • obliczenia izolacji metodą iteracyjną,
 • automatyczne wyliczanie części oporów, jak trójniki i redukcje,
 • obliczenia hałasu generowanego w przewodach,
 • działki mogą być wprowadzone w dowolnej kolejności,
 • dane mogą być eksportowane do formatu CSV.

 • Od wersji PRO5:
 • obliczenia zysków ciepła od pomieszczeń wewnętrznych,
 • zachowanie warstw i ich grubości dla każdej przegrody,
 • możliwość wprowadzenia pomieszczeń niechłodzonych,
 • opcja wprowadzania jedynie powietrza dodatkowego dla działki,
 • możliwość ustawienia dowolnego okna zawsze na wierzchu,
 • możliwość wykonywania kopii zapasowych do 6 poziomu,
 • możliwość wyboru w tabeli nowej działki pojedynczym kliknięciem,
 • do 15 poziomów opcji UNDO.

 • Od wersji PRO6:
 • do 100 poziomów opcji UNDO,
 • eksport tabel do pików RTF,
 • obliczenia wymiarów kanału ograniczone hałasem generowanym w kanale,
 • tłumik może być w dowolnym miejscu instalacji,
 • dodawanie nowych danych klimatycznych,
 • dobór klimakonwektora,
 • eksport tabel do formatu RTF,
 • druk tabel - przewidziano dwa style wydruku,
 • dodatkowe klawisze zapisz/otwórz/dodaj w Oknie głównym,
 • odtworzenie przy starcie stanu okien aktywnych w momencie zamknięcia Programu,
 • ograniczenie oporu liniowego przy obliczeniach wymiaru kanału,
 • ograniczenie doborów średnic do wielkości handlowych,
 • podanie współczynnika kontaktu chłodnicy.

 • Od wersji PRO7:
 • powiązanie pomieszczeń między którymi występują zyski/straty ciepła,
 • sortowanie pomieszczeń wg nazwy,
 • przy obliczeniach zysków w tabeli pomieszczeń obok nazwy jest wyświetlany też numer pomieszczenia,
 • okno startowe wyboru typu obliczeń,
 • okno przeliczeń [dB] na [dBA],
 • pełne wydruki tekstowe hydrauliki instalacji,
 • wydruki tekstowe zysków ciepła zawierają dane godzinowe,
 • samoczynna aktualizacja,
 • możliwość zdefiniowania do 4 własnych okien i przegród, i ich automatyczne przeliczanie.

 • Od wersji PRO8:
 • wyświetlanie przed nazwą pomieszczenia jego numeru,
 • możliwość obrotu całego budynku względem stron świata,
 • obliczenia schłodzenia na całym ciągu przewodów,
 • możliwość podawania powierzchni ścian wraz z powierzchnią okien,
 • możliwość liczenia współczynnika odzysku skorygowanego z uwagi na inny strumień wywiewany niż nawiewany,

 • Od wersji PRO9:
 • obliczenia zysków ciepła dla 3 różnych okresów. Domyślnie: czerwiec, lipiec, wrzesień,
 • konfigurowalny wydruk CSV - z bogatą listą kolumn.,

 • Wersja ULTIMATE:
  Jak wersja PRO, oraz dodatkowo:
 • obliczenia redukcji hałasu na ciągu działek, wraz z określeniem wymaganego tłumika.

 • Dodatek GAZ:
 • Dodatek do programu Powietrze.
 • obliczenia prostej instalacji gazowej - rozgałęźnej.
 • 3 katalogi rur, plus możliwość definiowania własnej średnicy.
 • obliczenia oporu kształtek metodą dokładną jak i uproszczoną.
 • obliczenia zapotrzebowania na gaz z ujęciem współczynników jednoczesności.
 • możliwość podawania ilości gazu w m3 lub kW.

 • Dodatek GAZ Plus:
 • obliczenia odzysku ciśnienia gazu na wysokości,
 • obliczenia spadków ciśnienia dla sprężonego powietrza,
 • obliczenia sprężonego powietrza.

 • Dodatek GAZ Pro:
 • Dodatek do programu Powietrze jedynie w wersji PRO lub ULTIMATE.
 • obliczenia prostej instalacji gazowej ŚREDNIEGO CIŚNIENIA - rozgałęźnej.
Historia zmian.                       Opis Programu.


WODA
Pełny opis Programu
Powrót do góry strony

Nazwa Wersja Opis
WODA wersja
komercyjna
5.62.1. W stosunku do wersji darmowej możliwości Programu poszerzono o:
 • zapis i odczyta danych,
 • pełne wydruki z obliczeń - do przekopiowania do opisu.
 • obliczenia dla wody zimnej, ciepłej i ogólnej,
 • dodano wzoru wg DIN dla szkól i szpitali,
 • podanie dla dobranego wodomierza jego przepływu normalnego,
 • przy doborze wodomierza uwzględnienie zamontowanych hydrantów,
 • okno z tablicą przyborów,
 • okno z tablicą kształtek,
 • typoszereg rur poszerzono z 4 do 10,
 • w każdym typoszeregu 12 średnic,
 • zliczanie sumy oporów wg zadanej ścieżki,
 • dobór średnic wg trzech różnych strategii,
 • obliczenia hydrauliczne dla całego zładu,
 • obliczenia mocy cieplnej do ogrzania wody,
 • dobór naczynia wzbiorczego c.w.u.,
 • dobór zaworu bezpieczeństwa c.w.u.,
 • obliczenia izolacji,
Program w tej wersji od razu uruchamia się w wersji gotowej do pracy, bez okien startowych. Nie wymaga też internetu.

Program występuje w 2 wersjach:

  Standard:
 • zapis do 35 działek w jednym zbiorze.

 • PRO:
 • zapis do 3000 działek w jednym zbiorze.
 • obliczenia izolacji metodą iteracyjną.

 • Od wersji PRO3:
 • filtrowanie działek wg typu wody.
 • możliwość globalnej zmiany typu instalacji.
 • możliwość wprowadzania jedynie przyborów bezpośrednio podłączonych do działki.
 • możliwość wprowadzania działek od przyłącza do odbiornika - lub odwrotnie.
 • możliwość ustawienia dowolnego okna zawsze na wierzchu,
 • możliwość wykonywania kopii zapasowych do 6 poziomu,
 • do 15 poziomów opcji UNDO,

 • Od wersji PRO4:
 • do 100 poziomów opcji UNDO,
 • eksport tabel do pików RTF,
 • drukowanie tabel - przewidziano dwa style wydruku.
 • dodatkowe klawisze zapisz/otwórz/dodaj w Oknie głównym.
 • odtworzenie przy starcie stanu okien aktywnych w momencie zamknięcia Programu.
 • możliwość definiowania czasu podpowiedzi.

 • Od wersji PRO5:
 • możliwość doboru zarówno naczyń wzbiorczych różnych producentów - obecnie Flamco jak i Reflex.
 • możliwość doboru zarówno wodomierzy różnych producentów - obecnie BMeters jak i Apator.
 • dobór wodomierzy zarówno wg PN-B-01706 jak i wg metody dr. Tuza.
 • dobór wodomierzy wg MID i wydruki z określeniem Q1, Q3 i Q4.
 • dobór Stacji Uzdatniania Wody.
Historia zmian.                       Opis Programu.


OGRZEWANIE
Pełny opis Programu
Powrót do góry strony

Nazwa Wersja Opis
OGRZEWANIE
wersja
komercyjna
3.78.01. Możliwości Programu:
 • obliczenia oporów liniowych instalacji ogrzewania,
 • dla zadanej mocy wyliczenie przepływu,
 • 10 typoszeregów rur po 12 średnic,
 • obliczenia dla wody i glikoli,
 • obliczenia schłodzenia dla różnych izolacji,
 • obliczenia kvs i wymaganego autorytetu zaworu regulacyjnego,
 • automatyczny dobór zaworu z typoszeregu,
 • trzy typoszeregi zaworów regulacyjnych,
 • wybór jednostki mocy cieplnej - W, kW, MW,
 • obliczenia mocy cieplnej do podgrzewu ciepłej wody,
 • zapis i odczyt danych,
 • zapis wyników obliczeń do pól tekstowych - eksport do dowolnego edytora,
 • dobór naczynia wzbiorczego c.o.,
 • dobór zaworu bezpieczeństwa c.o. - dla pary i wody,
 • obliczenia izolacji,
 • obliczenia powierzchni i pojemności rur.
Program w tej wersji od razu uruchamia się w wersji gotowej do pracy, bez okien startowych. Nie wymaga też internetu.

Program występuje w 2 wersjach:

  Standard:
 • zapis do 30 działek w jednym zbiorze.

 • PRO:
 • zapis do 3000 działek w jednym zbiorze,
 • obliczenia izolacji metodą iteracyjną.
 • możliwość zmiany procentowego udziału oporów miejscowych.
 • wprowadzanie oporu dodatkowego w Pascalach - a nie tylko jako dzeta.
 • obliczenia współczynnika U dla przegród.
 • możliwość ustawienia dowolnego okna zawsze na wierzchu,
 • możliwość wykonywania kopii zapasowych do 6 poziomu,
 • do 15 poziomów opcji UNDO,
 • eksport tabel do formatu RTF,
 • druk tabel - przewidziano dwa style wydruku.
 • odtworzenie przy starcie stanu okien aktywnych w momencie zamknięcia Programu.

 • od wersji PRO3:
 • obliczanie rocznego zużycia paliw, i jego kosztu.
 • obliczanie oporów miejscowych dla wszystkich rur.
 • możliwość doboru zarówno naczyń wzbiorczych różnych producentów - obecnie Flamco jak i Reflex.
 • dobór Stacji Uzdatniania Wody.
Historia zmian.                       Opis Programu.

Ograniczenia w Programach wprowadzono na etapie ich kompilacji. Żadne próby 'złamania" ich nic nie dadzą gdyż brakujących procedur w tych wersjach po prostu nie ma.

UMOWA Licencyjna oprogramowania - wersja Komercyjna
UMOWA Licencyjna oprogramowania - wersja Simple i Light

CENNIK