Programy instalacyjne

W czasie wieloletniej działalności w Pracowni opracowano wiele programów ułatwiających i przyspieszających proces projektowania.

Oferujemy programy do obliczeń strat i zysków ciepła, wentylacji i klimatyzacji, wody użytkowej, ogrzewania.

Oceń nas

Oceń Nas

Historia wersji.

Wersja 1    (początkowa)
Wersja 2    (+ ogrzewanie)
Wersja 3    (+ woda)
Wersja 4    (+ D + F)
Wersja 5    (Gaz i Windows)
Wersja 6    (Nowy Design)
Wersja 7    (Brak reklam)

8.21.01. 2023.11.08. WINDOWS - Wyłaczenie czasomierza w wersji Light.
- WINDOWS - Korekta nazw w oknie głownym w wersji Light.
8.20.03. 2023.11.02. Optymalizacja aplikacji i dostosowanie do nowych wymagań Google Play.
- WINDOWS - Korekta nazwy programu w oknie głównym.

8.12.03. 2022.10.29. PRO - Optymalizacja procedur kontoli licencji.
8.11.02. 2022.10.23. Wprowadzenie okresu wsparcia dla licencji PRO.
8.10.05. 2022.10.22. Korekty cen wg aktualnego cennika.
- Dodanie dziennego czasu pracy aplikacji.
- Zmiana określenia `niekomercyjny` na `do użytku prywatnego`.
- Korekty komunikatów startowych.

8.01.10. 2022.04.26. WINDOWS - zmiana stylu okien.
- WINDOWS - dla wersji PRO 3 różne style.
- Drobne korekty wizualne.
- Dopasowanie wersji dla Tabletów do obecnych proporcji ekranów.
- Korekta - inicjacji języka.

7.60.03. Optymalizacja wielkości kodu.

7.50.01. 2022.02.20. Aktualizacja 2022.
- Rezygnacja z okresu ważności.

7.20.12. 2022.02.01. PRO Android - zmiana procedury autoryzacji.
- Korekta okna obliczenia współczynnika U przegrody.
- Korekty kodu związane z nowym kompilatorem.
- Data ważności wersji ustawiona na 2023.01.17.

7.10.05. 2021.01.09. Aktualizacja 2021.
- Nowy kompilator dla optymalizacji kodu.
- Data ważności wersji ustawiona na 2022.01.01.
- Koreta - funkcjonowania zakładki Gaz.

7.02.07. 2020.10.01. Skrócenie czasów wyświetlania komunikatów błędów.
- ANDROID - optymalizacja wielkości pakietów.
- Korekta informacji o wymaganym strumieniu powietrza.
- Data ważności wersji ustawiona na 2021.07.31.
7.01.05. 2020.05.16. Aktualizacja 2020.
- ANDROID - całkowita rezygnacja z reklam :-)
- ANDROID - wersja 64bitowa.
- WINDOWS - korekty stylistyczne okien.
- Wersja Simple ma ograniczony czas pracy do 5 minut.
- Data ważności wersji ustawiona na 2021.05.31.Do góry...
6.60.05. 2019.09.03. Tablet - rezygnacja z reklam :-)))
- niestety w zamian tylko 5 minut nieprzerwanej pracy :-(

6.51.05. 2019.07.27. Telefon - Zmiana polityki reklamowej - możliwość wyłączenia reklam dolnych w zamian za częste reklamy pełnoekranowe.
6.50.09. 2019.04.18. Przystosowanie do Androida 8 - OREO.
- Prośba o nadanie uprawnień.
- Drobne optymalizacje kodu.
- Aktualizacja kompilatora.
- TABLET - Korekta błędu dopasowania skali.

6.11.08. 2019.03.27. Korekty komunikatów startowych.
- Korekty stylistyczne okien.
- Nowy serwis reklam.
- Data ważności wersji ustawiona na 2020.10.31.
6.10.11. 2019.03.17. Aktualizacja 2019.
- Windows - Korekta umowy licencyjnej.
- Windows Standard - usunięcie z nazwy wersji słowa "Simple".
- Ogólne uporządkowanie nazewnictwa wesji ;).
- Przy pierwszym uruchomieniu wyświetlana jest informacja RODO.
- Zmiana dokładności prezentacji części danych.
- Data ważności wersji ustawiona na 2020.05.31.

6.02.03. 2018.08.18. Windows - Korekta błędu uniemożliwiającego wprowadzenie kodu wersji Light.
- Windows - Prawidłowy komunikat po wprowadzeniu licencji Light.
- Windows - Korekta błędu wyszukiwania internetu w czasie pracy.
6.01.02. 2018.08.15. PowietrzePro - Naprawa błędu zmiany strumienia.
- Zmiana wielkości okna zmiany skali.
- Zmiana nazwy klawisza resetu skali.
6.00.08. 2018.05.12. Naprawa błędów wpisywania wartości.
- Nowy wygląd aplikacji. Zmiany szczególnie duże w wersji dla Windows.
- Okno startowe dla Androida wyświetlane przez cały czas rozruchu.
- Data ważności wersji ustawiona na 2019.08.31.Do góry...
5.32.06. 2017.10.02. Aktualizacja 2018.
- Data ważności wersji ustawiona na 2019.02.01.
- Korekty wyglądu Windows.
5.31.05. 2017.06.02. Pole współczynnika Dzeta zmieniono na pole ze strzałkami.
- Wersja dla Telefonów - uaktywniono pole informacji o współczynniku Dzeta.
- Zmiana procedur autoryzacji i aktualizacji w Wersji PRO dla komputerów.
- Korekta ukrycie pól oporów jednostkowych w wersji Tablet Pro.
5.30.13. 2017.03.02. Dynamiczna zmiana ilości znaków w polu strumienia ciepła.
- PRO Powietrze - zakładka oporów miejscowych.
- Korekta wyglądu zakładki Powietrze / Windows.
- Data ważności wersji ustawiona na 2018.10.01.

5.21.10. 2016.02.09. Edycja obejmująca korektę błędów :(
- Korekta wprowadzania kody wersji Windows Standard.
- W wersji Standard dla Windows jest zmieniany napis na `Wersja komercyjna`.
- Dane statystyczne dla języka polskiego prezentowane są po polsku, a nie angielsku. I vive versa.
- Data ważności wersji ustawiona na 2017.12.01.
5.20.05. 2016.02.09. Edycja obejmująca korektę błędów :(
- Ilość mieszkań do doboru wodomierza.
- Wyraźniejszy komunikat po kliknięciu w reklamę.
- Zmiany w module Powietrze obejmujące prędkość maksymalną.
- Pole prędkości maksymalnej jest jestobecnie skrolowane.
- Zmiana procedur reklamy pełnoekranowej.
- Korekta doboru średnicy wody i ogrzewania po zmianie typu rur.
- Korekta komunikatu typu gazu przy uruchamianiu zakładki `Gaz`.
- Korekta komunikatu ilości mieszkań przy uruchamianiu zakładki `Woda`.
- Korekta awarii po zmianie prędkości maksymalnej dla Powietrza.
- Korekta inicjacji wersji dla telefonów z uwagi na błąd modułu `Gazu`.
- Data ważności wersji ustawiona na 2017.11.01.

5.11.08. 2016.01.12. Zakładka `GAZ` - tłumaczenia E / D / F.
- Korekta komunikatów w wersji Gaz.
5.10.06. 2016.01.03. Zakładka 'GAZ'.
- Zmiana wyglądu okna głównego.
- Drobne korekty komunikatów.
- Informacja zwrotna o kliknięciu w reklamę.
- Zmiana czasów aktywacji LIGHT po kliknięciu reklam na 3 i 6 minut.
- Uaktywniono pola zmiany parametrów doboru średnic dla Wody.
- Zmiana informacji o braku reklam.
- Korekty wyglądu zakładki Ogrzewanie.
- Data ważności wersji ustalona na 2017.10.01.

5.01.07. 2015.12.26. Zmiany procedur mailowych - umożliwienie wielokrotngo wysyłania wiadomości.
WINDOWS:
* Uaktywniono czas ważności.
* Korekty działania.
* Wersja 64bit.
* Postęp ładowania aktualizacji.
* Wersja wielojęzyczna jak w Androidzie.
5.00.12. 2015.11.15. Przystosowanie do przeniesienia na Windows.
- WINDOWS: Dodano nazwy i tłumaczenia głównych zakładek.
- Komunikaty przy wybraniu niedozwolonej zakładki - wersja dla telefonów.
- Brak podwójnych okien o braku uprawnień - Wentylacja - wersja Simple.
- Dodatkowe procedury antypirackie w wersjach Pro.
- Korekty tłumaczeń - wersja F.Do góry...
4.41.15. 2015.10.09. Nowa wersja ABI 4.9., co skutkuje:
* 10% mniejszym plikiem aplikacji,
* poprawą szybkości działania.
- Nowe tłumaczenia - obliczenia współczynnika U.
- Data ważności wersji ustalona na 2017.05.01.
- PRO - przestawienie konwertowanych jednostek.
- STANDARD - klawisz `kolejna zakładka` w ostatniej zakładce przenosi do pierwszej.
- Korekta:
* ilości typów izolacji wentylacji - wersja EN.
* ilości typów pracy ludzi - wersje EN / D / F.
4.40.9. 2015.09.17. Dodano przeliczenie [kPa].
- Ponownie aktywowano przeliczenie [PSI] [inH2O] [oz/min] [nmi].
- Dodano nowe tłumaczenia.
- Dopasowanie wielkości pól do tłumaczeń.
- Skrócenie czasu uruchamiania wersji EN / D / F.
- Skrócenie czasu zmiany języka.
- Prawidłowe wyświetlanie aktywnego języka w oknie konfiguracji.
- W wersji dla telefonów brak informacji startowej o konieczności uzupełnienia danych.
- Korekta przeliczeń.
- Korekty tłumaczeń.
- Korekty wyglądu.
- Korekty tłumaczeń `Smart` Powietrze.

4.31.6. 2015.08.31. Klawisz do wyświetlenia spisu różnic w wersji PRO.
- Zmiana minimalnej temperatury powrotu ogrzewania na 0°C.
- Domyślna temperatura powrotu w wersji dla telefonów zmienionana 55°C
- Dla temperatur <15°C skok zmian jest ustawiany na 1.
- Zmiana opisu rur i wielkości pól.
- Korekta działania klawisza zmiany języka.
- Język niemiecki aktywny dla wszytskich zakładek.
- Zmiana reklamy po jej wyświetleniu.
- Preferencje dla użytkowników zainteresowanych reklamami.
- Czas sesji w wersji preferencyjnej ograniczono do 30 minut.
- Data ważności wersji ustalona na 2017.02.28.
4.30.7. 2015.08.24. Zmiana procedur reklamowych - ograniczenia w ich wyświetlaniu.
- Rozszerzenie kodu kolorów dla pól nieaktywnych.
- Zmiana zapisu m3 na m3.
- Korekty polskich nazw zakładek.
- Korekty tłumaczeń.

4.23.4. 2015.07.10. Drobne optymalizacje.
- Przetłumaczono na niemiecki i francuski zakładę `Woda`.
4.22.3. 2015.07.04. Drobne optymalizacje.
- Przetłumaczono zakładę `Ogrzewanie`.
- Czas do 2016.11.30.
4.21.2. 2015.06.28. Przetłumaczono zakładki:
* Konfiguracja.
* Konwersja.
- Przetłumaczono komunikaty w zakładce `Powietrze`.
- Korekta długości nazw zakładek w `Powietrzu`.
4.20.7. 2015.06.27. Lepsze rozpoznawanie krajów z systemem calowym.
- Rozpoczęto tłumaczenie na francuski i niemiecki.
- W 4 językach dostępne okno główne oraz Powietrze.
- Możliwość ręcznej zmiany języka.

4.10.6. 2015.06.20. Zakładka obliczenia wsp. U.
- Drobne korekty wyglądu wersji dla telefonów.

4.01.6.219. 2015.06.13. Reklama pełnoekranowa.
- Dostęp do części funkcji wersji Standard na 2 minuty po kliknięciu reklamy.
- Drobne zmiany komunikatów.Do góry...
3.51.02.213. 2015.06.07. Jednostki calowe w oknie Wody.
- konwersję przepływu wzbogacono o Us GMP oraz Imp GPM.
- drobne korekty systemu calowego w oknie Ogrzewania.
3.50.06.211. 2015.06.04. Data ważności wersji ustalona na 2016.06.30.
- Optymalizacja ilości zakładek w wersji Simple.
- Dodatkowe komunikaty z rodzajem wersji.

3.40.03.207. 2015.05.25. Zakładka `Ciepło`.
- Aktywna do 2016.04.30.

3.31.03.204. 2015.05.23. Więcej informacji dla wersji PRO.
- W wersji Standard brak otwierania sklepu Play przy kupnie rozszerzenia.
- Korekty funkcjonowania nowych zakładek.
3.30.05.201. 2015.05.23. Zakładka `Przybory`.

3.20.01.196. 2015.05.22. Zakładka `Naczynie wzbiorcze c.w.u.`.

3.10.02.195. 2015.05.19. Zakładka `Hydranty`.
- Zakładka `Izolacja` jest widoczna w wersji Simple.

3.02.07.193. 2015.05.17. Aktywowano zakładkę `WODA`.
* Zakładka `Hydraulika`.
* Zakładka `Konfiguracja`.
- Reakcja na wpisanie danych rur `Innych`.
   Dla wersji PRO dane te są aktywne.
- Drobne korekty wizualne ramki `Ogrzewanie` dla telefonów.
- Tłumaczenie konfiguracji Ogrzewania.
3.01.08.186. 2015.05.10. ZAKŁADKA `WODA` :)
- Podpowiedzi przy temperaturach izolacji ogrzewania.
- Obliczenia iteracyjne izolacji tylko w wersjach Pro.Do góry...
2.51.03.178. 2015.05.02. Zmiana skoku wartości mocy nagrzewnic.
2.50.05.175. 2015.04.25. Powietrze w ramce.
- Korekta braku działania kilka pól w wentylacji.
- Moce chłodnicy zaokrąglane do 1 miejsca dziesiętnego.
- Aktualizacja mocy całkowitej chłodnicy po podaniu mocy jawnej.
- Zmiana danych centrali po zmianie strumienia.

2.43.02.169. 2015.04.19. Zakładka "Powierzchnie".
- Drobne zmiany wizualne.
- Poprawa błędów pól "K" i "długości".
- Korekty wewnętrzne.
2.42.03.167. 2015.04.14. Zakładka "SUW".
- Zmiana wersji kompilatora NDK na 10.
- Drobne korekty tłumaczeń.
2.41.05.164. 2015.04.10. Zakładka "Naczynie wzbiorcze".
- Korekta przeliczania [W] na [BTU/s].
- Jednostki calowe także w głównym oknie Ogrzewania.
2.40.04.159. 2015.04.06. Wstęp do wersji z jednostkami calowymi.
- Zakładka "Strumienie" dostępna w systemie calowym.
- Dodano konwersję strumienia w [CFM] - stopy sześcienne / minutę.
- Dodano konwersję [Pa] na [cale słupa wody].
- Dodano konwersję temperatur.
- Skorygowano pole konwersji w wersji na telefony.
- Skorygowano konwersję [l/s].

2.31.06.155. 2015.03.29. Korekty wyglądu zakładek.
- Tłumaczenie nowych elementów interfeacu.
- W wersji Simple widok zakładki "Akustyka".
2.30.05.149. 2015.03.26. Obliczenia izolacji dla rur.
- Dobory zaworów 3-drogowych.
- Domyślną jednostką strumienia wody w ogrzewaniu jest [m3/h].

2.21.05.144. 2015.03.22. Skrócenie czasu inicjacji danych.
- Korekta - uruchomienie konwersji długości, masy, strumienia i ciśnienia.
- Zmiana metody konwersji dla uzyskanie większej dokładności.
- Udostępniono obliczenia Ogrzewania - dobory średnic przewodów.
2.20.07.139. 2015.03.16. Zakładka "Ogrzewanie" - rozpoczęcie implementacji.
- Zmiana ekranu startowego - większe klawisze, tekst licencji przeniesiono do konfiguracji.
- Korekty wizualne.

2.11.03.132. 2015.03.10. Zmiana metody konwersji dla uzyskanie większej dokładności.
- Konwersja energi, długości, masy, strumienia i ciśnienia.
2.10.08.128. 2015.03.08. Model wykorzystujący ramki.
- Obsługa gestów.
- Zakładka Konfiguracja.
- Zakładka Przeliczenia.
- Konwersja jednostek.
- Zmiana klawisza "Powietrze" na "Wentylacja".
- Korekta procedur kontroli obecności internetu.

2.02.01.120. 2015.03.07. Korekta błędu kontroli obecności internetu.
2.01.06.119. 2015.03.01. Model jednookienkowy.
- W wersji dla tabletów zakładka "Inżynier budowy" przemianowana na "Smart".
- W wersji Simple nieaktywne pola mają zmieniony kolor a zmiany nie są widoczne.
- Korekta tłumaczenia EULA.
- Korekta wczytywania preferencji w wersji Standard.Do góry...
1.80.06.113. 2015.02.26. Uruchomiono moduł reklamowy.
    Zmiana czasu ważności wersji do 2016.01.30.
- Zrezygnowano z części procedur statystycznych.
- Korekty wizualne - głównie wersji dla telefonów.
- Dodanie kolejnych tłumaczeń na angielski.
- Informacja o ważności wersji wyświetlana jest przy pozostałych mniej niż 2 miesiącach.

1.72.02.107. 2014.12.12. Włączono funkcję zatrzymania aplikacji przy braku sieci.
    Zatrzymanie aplikacji przy braku sieci następuje przy wejściu do okna obliczeń.
1.71.04.103. 2014.11.21. Przetłumaczono całość interfeacu na angielski.
- Z okien dialogowych usunięto wersję Light.
- Drobne korekty programu.
- Wbudowanie zabezpieczenia czasowego.
- Dodanie do wersji Simple podglądu okna Smart.
- Okno Smart dostępne jest w wersji Light.
- Aktywna do 2015.10.30.
1.70.04. 2014.11.11. Statystyka wysyłana jest co kilka uruchomień, a nie przy każdym.
- Korekty nazw aplikacji - Light i Simple.
- Rozpoczęto proces tłumaczenia na język angielski, i dwujęzyczności aplikacji.
- W wersji dla telefonów ukryto zakładkę z izolacją.

1.60.07. 2014.11.07. Wersja kompletna - bez ograniczeń czasowych. Zakończono fazę testów.
- Uaktywniono przycisk uwzględniania temperatury wewnętrznej - do recyrkulacji.
- Usunięto opisy "wersja testowa".
- Uaktywniono przycisk uwzględniania temperatury wewnętrznej do recyrkulacji.
- Program nie kończy działalności automatycznie w przypadku braku sieci, i uruchamia ekran powitalny.
- Początki implementacji modułu reklamowego.

1.52.04. 2014.10.10. Uaktywniono przycisk zakupu wersji pełnej.
- Drobne korekty interfejsu i okien informacyjnych.
- Odblokowanie skali Y w wersji dla telefonów.
1.51.02. 2014.10.05. W czasie uruchamiania wyświetlany jest ekran startowy z informacją o trwaniu procesu.
- Wyniki obliczeń zakładki uproszczonej są częściowo transferowane do okna podstawowego.
1.50.05. 2014.10.03. Nowe okno z obliczeniami uproszczonymi - jako pomocnik Inżyniera Budowy.
- Przywrócono okno informacji o pozostałych dniach aktywności licencji czasowej.
- W ustawieniach klawisz "Nowości" - wyświetlający okno z informacją o tym co nowego w danej wersji.
- W wersji dla telefonów uaktywniono kilka nieczynnych przycisków i informacji.

1.43.02. 2014.09.28. Wykrywanie uruchomienia edycji dla tabletów na ekranie mniejszym niż 7"
   a edycji dla telefonów na większym niż 6", i propozycja zmiany wersji.
- Korekty procedur wykrywania obecności łącza internetowego.
1.42.02. 2014.09.26. Uaktywniono okna przemian w centrali dostępne tylko w wersji PRO.
1.41.01. 2014.09.24. Automatyczna zmiana skali przy starcie aplikacji.
- Klawisz umożliwiający wyłączenie automatycznej zmiany skali.
1.40.04. 2014.09.23. Okno powiadamiania o nowościach przy pierwszym uruchomieniu wersji zaktualizowanej.
- Zmiana kolejności zakładek - Ustawienia są ostatnie.
- Korekta statystyki.
- Dodano klawisz "Statystyka" informujący o ilości uruchomień aplikacji i czasie jej aktywności.
- Przy uruchomieniu klawisza "Zakup" zawsze jest wysyłany mail. Przy nieudanej próbie pojawia się okno    z informacją o tym fakcie.

1.36.03. 2014.09.20. Wersja prawie stabilna !!!
- Kontrola faktycznej wydajności podłączenia z internetem a nie jedynie sieci.
   Dzięki temu program nie blokuje się przy braku internetu.
- Uzupełnienie statystyki.
- Korekta - usunięcie zbędnych pakietów z wersji dla telefonów, co powodowało zawieszenie aplikacji.
1.35.02. 2014.09.17. Kolorowo zaznaczono pola do edycji.
1.34.01. 2014.09.15. Opcja automatycznej zmiany skali przy uruchomieniu.
- Korekta - uruchamiania wersji dla telefonów.
- Korketa - wczytywania parametrów.
1.33.01. 2014.09.14. Korekta działania klawisza SKALA OPTYMALNA w oknie obliczeń.
1.32.05. 2014.09.13. Korekta zgodnych urządzeń - wersja dla Tabletów pokazywana jest tylko dla urządzeń z ekranem >4",
   oraz Androidem >= 4.0.
- Drobne korekty interfejsu.
- Likwidacja procedur mailowych z wykorzystaniem interfejsu SSL.
- Zapisane parametry przy wczytywaniu zmieniają także wygląd opcji.
- Odblokowanie części pól.
- Uzupełnienie cennika o różne wersje.
- Rozbudowa danych statystycznych.
- Ukrywanie klawiatury dla części pól.
- Procedury wyłączające funkcje dla wersji Simple.
- Korekta - zamykania aplikacji przy zmianie orientacji okna.
1.31.04. 2014.09.08. Klawisz zmiany skali w oknie głównym.
- Procedura wyliczania dnia końca licencji niezależna od ustawień systemu.
- Korekta procedur mailowych - przy ponownym wywołaniu programu już uruchomionego pojawiał się błąd.
1.30.01. 2014.08.26. Ponownie w GOOGLE PLAY :)

1.20.01. 2014.03.25. Pierwsza wersja w GOOGLE PLAY.

1.12.03. 2014.03.24. Korekty wyglądu i funkcjonowania.
1.11.01. 2014.01.12. Przeliczenia ciśnienia akustycznego w funkcji odległości.
- Określenie rozdzielczości ekranu.
1.10.06. 2014.01.09. Przeliczenia hałasu - dB na dBA i odwrotnie.
- Zliczanie ilości uruchomień i czasu pracy.
- Zmiana trybu zamknięcia programu.
- Drobne korekty funkcjonalne.

1.05.02. 2014.01.05. Pierwsza wersja udostępniona na zewnątrz.
- Działa moduł odczytania numeru seryjnego urządzenia.
- Działa moduł mailowy.
- Ustanowiono cennik oprogramowania - dla 2 wersji - Light i Full.
1.04.03. 2014.01.03. Dodano zakładkę obliczeń izolacji.
- Działa moduł wykrywania podłączenia do internetu.
- Zapamiętywanie ustawień przez Program.
- Możliwość zmiany skali X i Y dla okna obliczeń.
1.03.04. 2013.12.29. Dodano zakładkę przemian IX w centrali.
- Wersja o zmienionym designie dla telefonów komórkowych.
1.02.04. 2013.12.05. Wersja funkcjonująca.
1.01.13. 2013.11.30. Pierwsza wersja testowa.
   * Obliczanie strumienia,
   * Ustalanie wymiarów względem prędkości,
   * Ustalanie wymiarów względem hałasu,
   * Ustalanie wymiarów względem oporu liniowego.

CENNIK