ZMIANA STANOWISKA


Przeniesienie licencji na nowy komputer w okresie częstszym niż 2 lata dla wersji internetowej - 20% ceny.
Przy jednoczesnym zakupie rozbudowy wersji internetowej - opłata nie jest pobierana!
Przeniesienie licencji na nowy komputer dla wersji bez Internetu - 50% ceny, bez wzgędu na typ wersji i jej rozbudowę lub nie.

Procedura dla wersji internetowej:

 • 1. Sprawdzić datę zakupu.
     - Jeśli jest młodza niż niż 2 lata od daty zakupu, i ostatnie przeniesienie było dawniej niż rok - to idziemy dalej do punktów 2-6.
     - Jeśli AKTUALIZACJA miała miejsce nie dalej niż 1 rok temu i brak było przenosin licencji - to idziemy dalej do punktów 2-6.
     - Jeśli jest starsza niż 2 lata i jedynie ma nastąpić przeniesienie licencji, o ile dana wersja jest wspierana
        - to konieczne jest wykupienie usługi wsparcia - zgodnie z cennikiem (30% do 50% wartości oprogramowania wg daty zakupu).
     - Jeśli jest starsza niż 2 lata i jedynie ma nastąpić przeniesienie licencji, ale dana wersja nie jest wspierana:
        konieczne jest wykupienie usługi wsparcia wraz z aktualizacją do najstarszej wspieranej wersji - zgodnie z cennikiem
        (30% do 50% wartości oprogramowania wg cennika dla danej wersji).
     - Jeśli jest starsza niż 2 lata ma nastąpić aktualizacja wersji do najnowszej - to pobierana jest opłata za aktualizację zgodnie z cennikiem.
 • 2. Ściągamy Program Komunikacja.
 • 3. Na komputerze z którego odinstalowujemy oprogramowanie - uruchamiamy Program Komunikacja i w uwagach piszemy np. "Z tego komputera chcę przenieść licencję
     na program(y) ........."
     W przypadku gdy komputer nam ukradli, przepadł etc - ten punktu z oczywistych względów pomijamy.
 • 4. Na NOWYM komputerze - uruchamiamy Program jw. i w uwagach piszemy np. "Na ten komputer chcę przenieść licencję na programy ... zakupione w dniu ...".
     W przypadku gdy pominęliśmy punkt 3, tj nie wysłaliśmy informacji z komputera z któego przenosimy licencje, mile jest widziane napisanie z jakiego powodu
     nie udało się tego zrobić :)
 • 5. Czekamy na maila z potwierdzeniem że już wszystko jest gotowe.
 • 6. Na nowym komputerze uruchamiamy Program jw. Pojawia się w nim klawisz "Reinstalacja". Klikamy - i instalujemy Programy w nowych lokalizacjach.

Procedura dla wersji bez internetu:

 • 1. Ściągamy Program Komunikacja.
 • 2. Na nowym komputerze uruchamiamy Program Komunikacja, wybieramy zakup nowych wersji, a w uwagach piszemy na przykład:
     "Wersje internetowe - klucz na nowy komputer. Zakup starych programów fakturą ........."
 • 3. Po opłaceniu faktury proforma otrzymujemy mailem klucze na nowe stanowisko, oraz informację że program można już ściągnąć przez Komunikację.


  ZMIANA POZIOMU WERSJI


  Zmiana wersji z niższej na wyższą (np. Plus na Pro) wymaga jedynie dopłaty różnicy między wersjami - o ile jest dokonywana
  w okresie ważności usługi Wsparcia. W innym przypadku, poza pokryciem różnicy w cenie, należy także opłacić usługę Wsparcia zgodnie z cennikiem.
  W przypadku zamiany wersji połączonej z przejściem do nowszej wersji cena jest wyliczana jako suma:
  - kosztu aktualizacji do wersji najnowszej,
  - różnicy ceny wersji aktualnej i docelowej.