Zmiany jednostek

Przepływ / moc c.o. - wykres

Ciepło

W (= J/s) kcal/s kcal/s
1 0.2388 * 10-3 0.8598
4186.8 1 3600
1.163 0.2778 * 10-3 1

Energia

J (=Ws) kWh kcal
1 0.2778 * 10-6 0.2388 * 10-3
3.6 * 106 1 859.8
4186.8 1.163 * 10-3 1

Ciśnienie

Pa (=N/m2) bar mmH2O
1 10-5 0.10197
105 1 10 197
9.8067 9.8067 * 10-5 1
kPa bar / atn mH2O
1 0.01 0.10197
100 1 10.197
9.8067 0.098067 1