Programy instalacyjne

W czasie wieloletniej działalności w Pracowni opracowano wiele programów ułatwiających i przyspieszających proces projektowania.

Oferujemy programy do obliczeń strat i zysków ciepła, wentylacji i klimatyzacji, wody użytkowej, ogrzewania.

Powietrze
Woda
Ogrzewanie

Pobierz wersje niekomercyjne

WINDOWS
Bilan HVAC for Windows 32bit

Bilan HVAC for Windows 64bit


ANDROID
Niekomercyjne
BILAN HVAC Simple

BILAN HVAC Simple for Tablet


KOMERCYJNE
BILAN HVAC

BILAN HVAC for Tablet

Oceń nas

Oceń Nas

Kontakt serwisowy

W celu kontaktu w sprawie zainstalowanego programu,
przeniesienia licencji etc.
proszę pobrać i uruchomić Program:

Komunikacja BILAN dla Windows

Komunikacja BILAN dla Androida

Pomoc do programów - FAQ

FAQ dla Powietrza
FAQ dla Wody i Ogrzewania

Zadania szkoleniowe

Szkolenie Powietrze i Woda

Bilan HVAC dla Androida / Windows

Aplikacja stworzona by wspomagać Inżyniera na placu budowy, jak i w biurze. Młodszy brat programów naszego autorstwa, łączący w sobie wszytskie najpotrzebniejsze opcje dla wentylacji, ogrzewania i wody bytowej.
Wersja SIMPLE -podobnie jak w Windows - przeznaczona jest jedynie dla użytku prywatnego - NIEKOMERCYJNEGO!!! Dostęna także wersja KOMERCYJNA - jako Standard i Pro.
Aplikacja występuje w dwóch wersjach sprzętowych - dla tabletów (ekrany od 7", układ poziomy), oraz dla telefonów (ekrany około 3,5", układ pionowy).
Program dostępny jest także w wersji angielskiej.

Podstawowe funkcje:
WENTYLACJA
Zakładka STRUMIENIE
Dla zadanego przepływu dobór wymiaru kanału w zależności od prędkości lub hałasu.
Określenie dla danego kanału:
- oporu przepływu powietrza,
- prędkości,
- hałasu generowanego,
- dobór wielkości kanału by nie przekroczyć warunku prędkości - tylko wersja Standard,
- dobór wielkości kanału by nie przekroczyć warunku hałasu - tylko wersja Standard,
Zakładka PRZEMIANY CENTRALI - tylko PRO
Pełne obliczenia przemian central wentylacyjnych, ujmujące:
- moc nagrzewnicy,
- moc chłodnicy jawną,
- moc chłodnicy utajoną,
- wykroplenie wilgoci,
- wymaganą moc nagrzewnicy wtórnej.
Zakładka IZOLACJA - tylko PRO
Określenie strat ciepła i spadku temperatury w kanale
Zakładka AKUSTYKA - tylko PRO
Przeliczenia akustyczne hałasu z dB na dB(A) oraz krzywe NR.
Zakładka INŻYNIER BUDOWY / SMART - tyko wersja Standard
Obliczenia hydrauliki przeprowadzane w sposób uproszczony, z podaniem minimalnej ilości danych, a przy tym wynik uzyskany w formie do szybkiego wykorzystania na budowie. W przyszłości będą się tu pojawiać także inne przeliczenia.

OGRZEWANIE
Zakładka HYDRAULIKA
Przeliczenia mocy na strumień cieczy, dla różnych mediów.
Dobory średnic rur na podstawie kryterium prędkości lub ciśnienia.
Zakładka Kvs
Dobory zawór regulacyjnym na podstawie autorytetu lub wymaganego oporu.
Zakładka IZOLACJA - tylko Pro
Obliczenia strat ciepła przez izolację.
Zakładka NACZYNIE WZBIORCZE - tylko Standard
Dobór naczynia wzbiorczego.
Zakładka STACJA UZDATNIANIA WODY - tylko Standard
Dobór pojemności jonowymienej SUW.
Zakładka POWIERZCHNIE - tylko Standard
Obliczenia powierzchni i pojemności rur.

WODA UŻYTKOWA
Zakładka HYDRAULIKA
Przeliczenia strumieni normatywnych na strumień cieczy.
Dobory średnic rur na podstawie kryterium prędkości lub ciśnienia.
Dobór wodomierza.
Zakładka PRZYBORY
Obliczenia strumienia nominalnego na podstawie ilości przyborów.
Zakładka HYDRANTY
Obliczenia strumienia na cele p.poż..
Zakładka IZOLACJA - tylko Pro
Obliczenia strat ciepła przez izolację.
Zakładka NACZYNIE WZBIORCZE - tylko Standard
Dobór naczynia wzbiorczego.
Zakładka CIEPŁO - tylko Standard
Obliczenia zasobnika c.w.u. i mocy podgrzewu.

KONWERSJA
Zakładka AKUSTYKA - tylko PRO
Przeliczenia akustyczne hałasu z dB na dB(A) oraz krzywe NR.
Zakładka PRZELICZENIA
Zmiany jednostek:
- energii,
- długości,
- masy,
- strumienia,
- ciśnienia,
- temperatury.
W wersji SIMPLE jedynie "1", z dokładnością do 2-go miejsca dziesiętnego.

Dodatkowo wersja Standardowa względem Simple charakteryzuje się:
- możliwością wykorzystania komercyjnego,
- brakiem konieczności połączenia z internetem,
- zapamiętywaniem ustawień użytkownika,
- automatyczną zmianą skali aplikacji po uruchomieniu na DOWOLNĄ,
- brakiem reklam.
WENTYLACJA
- dobór wielkości kanału by nie przekroczyć warunku prędkości,
- dobór wielkości kanału by nie przekroczyć warunku hałasu,
- zakładka Smart,
OGRZEWANIE
- Wybór dowolnej rury.
- Materiał rur - dodatkowo:
* PEHD SDR 17
* PERT-Alu-PERT
* PEX
* Systemy zaciskane (Stal/Inox/miedź)
* Stal duża
- Zmiana chropowatości.
- Czynniki dodatkowe - glikole,
- Dobór Stacji uzdatniania wody.
- Obliczenia powierzchni i pojemności rur.
WODA
- Wybór dowolnej rury.
- Materiał rur - dodatkowo:
* PEHD SDR 17
* PERT-Alu-PERT
* PEX
* Systemy zaciskane (Stal/Inox/miedź)
* Stal duża
- Zmiana chropowatości.
KONWERSJA
- przeliczenia jednostek dla dowolnych danych wejściowych,
- konwersją dowolnych liczb, z dokładnością do 6-go miejsca dziesiętnego.

Wersje PRO względem Standardowej charakteryzują się:
PRO WENTYLACJA
- Przemiany IX central.
- Obliczenia izolacji przewodów.
- Obliczenia i przeliczenia akustyczne.
PRO OGRZEWANIE
- Dowolny czynnik.
- Dowolna średnica.
- Czynniki dodatkowe - oleje termalne.
- Obliczenia izolacji rur.
- Różni producenci naczyń wzbiorczych.
PRO WODA
- Dowolna średnica.
- Obliczenia izolacji rur.
- Dobór wodomierza na podstawie metody dr.Tulzy.
- Podpowiedzi przy wielkościch hydrantów.
- Różni producenci naczyń wzbiorczych.
- Optymalizacja pojemności zasobników c.w.u.

Historia zmian.UMOWA Licencyjna oprogramowania - wersja Komercyjna
UMOWA Licencyjna oprogramowania - wersja Simple i Light

CENNIK