Bardzo ważnym elementem kotłowni jest stacja uzdatniania wody. Ma ona za zadania zmniejszyć powstawanie z osadów oraz korozji. Osady powodują ograniczenie przenikania ciepła, niszczenie i pękanie materiału. Do stosowania stacji obligują nas wymogi wprowadzone przez producentów kotłów. Wymagają oni zmniejzenia twardości wody.
Jednostki, w których wyrażana jest twardość wody to najczęściej: - stopnie niemieckie (1° niemiecki = 10 mg CaO na dm3 wody), - stopnie angielskie (1° niemiecki = 1,25° angielskiego), - stopnie francuskie (1° niemiecki = 1,79° francuskiego). Woda o twardości poniżej 15° niemieckich jest wodą

miękką, z kolei powyżej 20° jest woda twarda.
Zmiękczanie wody twardej polega na usunięciu z niej jonów wapnia i magnezu w postaci nierozpuszczalnych osadów. Twardość wody można usunąć na kilka sposób: - termicznie – gotowanie wody w rezultacie czego wytrąca się tzw. kamień kotłowy, - jonitowo – zastosowanie jonitów (kationitów i anionitów).
Zasada działania:
Podczas przepływu wody przez złoże w postaci specjalnej żywicy jonowymiennej następuje wychwytywanie przez cząsteczki dalej>>>

Zapraszamy do Pracowni.

Ostatnie zmiany        Archiwum newsów        Oceń nas        o.pisz.pl